Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Østerbyskolen
  • Nygade 17, 6600 Vejen
  • 79965600
  • osterbyskolen@vejenkom.dk
  • 5798 0054 039 06
Billedet på sidehoved
 
Specialundervisningscentrets SFO 
 
I Centrets SFO er der ansat cirka 20 medarbejdere, som har ansvaret for de omkring 60 børn, der er tilmeldt.
Børnene er fordelt i grupper, der er sammensat efter, hvilke klasser de er tilknyttet, alder og pædagogiske behov. 
Specialundervisningscentrets SFO foregår i de samme rammer som undervisningen.
 
Gennem anerkendende pædagogik støttes børnene i SFO’en i at etablere sociale kontakter og håndtere konflikter.
Der arbejdes i et struktureret, overskueligt og forudsigeligt miljø, da vi tror på, at det giver tryghed for børnene og fremmer deres indlæring. Det tilstræbes, at børnene også i SFO’en mødes af velkendte voksne.
 
Tiden i SFO rummer visse planlagte aktiviteter, f.eks. kreative, udendørs og/eller sportslige aktiviteter, men er i vidt omfang en tid, hvor børnene har mulighed for fri leg og selvvalgte aktiviteter.
Det er en pædagogisk vurdering, at børnene skal kunne mærke forskel på skoletid og fritid, og at børnene i SFO’en udvikler sig og lærer af den mere frie og mindre voksenstyrede struktur, hvor de i høj grad selv er medbestemmende for egne aktiviteter.

SFO’en skal både medvirke til at understøtte nogle af de ting, der arbejdes med omkring barnet i skolen, men også tilbyde barnet en tid med andre muligheder, udfordringer og tilbud, end de der ligger i skoletiden.  
Centrets SFO er også med i Projekt Skolesport og har i den forbindelse blandt andet haft forløb med forenings samarbejde med zumba og boksning. Derudover spilles der ugentligt fodbold og dødbold. Det medvirker alt sammen til at udvikle og styrke børnene kropsligt/motorisk, trivselsmæssigt og socialt.
Også i SFO-tiden anvendes Centrets bålhus og andre udendørsfaciliteter.