Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Østerbyskolen
 • Nygade 17, 6600 Vejen
 • 79965600
 • osterbyskolen@vejenkom.dk
 • 5798 0054 039 06
Billedet på sidehoved
 • ikon
  Anne-Dorte Schmidt den 27-08-2015
  Vejen Musikskole
 • ikon
  Allan Lauenblad den 27-08-2015
  Der er meget at glæde sig over. . .

  Af skoleleder Allan Lauenblad.
  Nye kræfter....
  Gode råd kan være dyre når de skal omsættes i praksis - og hold da lige op hvor nye tiltag kan møde modvind, men heldigvis også medvind..... Det var, hvad Østerbyskolen oplevede, da vi valgte at anvende et konsulentfirma til at ansætte vores 6 nye kollegaer - hvad er nu det for noget? Hvad er der nu pludselig i vejen med "vi plejer da altid at gøre.."? Råbte kritikerne i kor..... Her på skolen er vi dog utrolig glade for den indsats konsulentfirmaet leverede og oplever til fulde at deres evner, var alle pengene værd!

  Til glæde for elever og kollegaer - der er fundet og ansat 6 super kompetente lærere, der passer ind i deres team og allerede har vist, at de er fuldt ud kompetente til opgaverne..... Så pyt med at gode råd kan være dyre i praksis - så længe det er alle pengene værd til glæde for alle skolens brugere.

  Nye kræfter i musikundervisningen
  Eleverne skal blive så dygtige de kan – ikke bare i de boglige fag – også i musik. Og det skal lærerne også. Vi har derfor allieret os med Musikskolen. I musik i  indskolingen er der i dette skoleår to lærere på. En af vore egne og en fra Musikskolen. Det giver dynamik for både elever og lærere.  På 4. årgang er vi i gang med at etablere kor, også med hjælp fra musikskolen. Se opslag fra Musikskolen på opslagstavlen.

  Mønsterbryderprojektet......
  Vi gentager succesen fra de to forgangne år, hvor status er, at det er lykkes at få 10 ud af 11 elever erklæret uddannelsesparat, unge mennesker der eller stod til at falde ud af uddannelsessystemet...... En historie der er værd at skrive endnu et kapitel til ....

  Men det er ikke bare de elever, der er med i mønsterbryderprojektet der har gavn af dette tiltag. Det giver ro i klassen og det smitter positivt af på klassen.

  I år er der 9 modige unge elever på 9.årgang, der sammen med deres forældre har besluttet, at de vil øge deres chancer for en uddannelse ved at ændre på de mønstre der hidtil har forhindret dem i at yde deres allerbedste - det kræver mod & vilje ! Og opbakning fra klassekammerater, forældre og skole - for kun ved fælles hjælp når vi i mål.

  Dette års mønsterbryderhold består af unge med vidt forskellig baggrund og forudsætninger, dette bekræfter, at projektet har en bred målgruppe, hvor det også handler om at yde ekstra
  støtte til fx en elev der er faglig dygtig og passer sin skole, men til gengæld har udfordringer på det sociale område hvilket gør at der ofte opstår konflikter - også kan det være svært på sigt at begå sig på en arbejdsplads...
  Vi forventer meget af de 9 elever, ligesom de skal forvente meget af sig selv - og ser frem til at vi til foråret kan tilføje endnu et kapitel til historien om Østerbyskolens mønsterbrydere.

  Life Skills.....
  Østerbyskolen er kommet på EU´s  dagsorden ved deltagelse i Life Skills, der er et EU finansieret projekt i samarbejde mellem Danmark, Portugal & Guadeloupe (Frankrig).... Formålet er  at udvikle tiltag, der kan forbedre unges muligheder for uddannelse og  lyst til at arbejde kreativt & innovativt.

  Life Skills er et valghold på 8. & 9. årgang, hvor 20 udvalgte elever deltager. Eleverne er valgt ud fra en række kriterier fx mønsterbryder, da det netop er pga. skolens Mønsterbryderprojekt, at vi er valgt af EU som deltagende skole.

  Vi er bevidste om, at der er mange flere end de 20, der ønsker at være en del af Life Skills - desværre er der kun 20 pladser, og vi har derfor måtte skuffe flere. Dejligt at vi her på skolen har så mange elever, der gerne vil være en aktiv del af et internationalt samarbejde, og kæmpe ØV at vi ikke kan imødekomme alles ønsker.

  På Østerbyskolen glæder vi os til at følge de 20 ambassadørers arbejde med projektet, og følge dem i udbredelsen af den nye viden de tilegner sig, og de værktøjer de udvikler, der jo gerne skal komme hele skolen til gavn.  Life Skills er også hjælp til selvhjælp.
 • ikon
  Allan Lauenblad den 21-08-2015

  Velkommen tilbage

  Af skoleleder Allan Lauenblad

   

  Velkommen til alle på Østerbyskolen til skoleåret 2015/16.

  I onsdags rullede 19 nye børnehavebørn ind i indskolingen. De blev fordelt på de seks aldersblandede basisklasser. Så det var ca. 3 til hver klasse. Vi ønsker alle elever og deres forældre godt og lærerigt skoleforløb. Alle nye elever har fået en ven til at hjælpe sig igennem den første tid. Lærerne fortæller: de rækker hånden op og kan fortælle. En af eleverne fra Syrien fortalte lidt om krigen i Syrien hvor til en af de nye 5 årige kunne fortælle at vi har også haft krig i Danmark. 2. verdenskrig med Hitler. Sådan.

   

  Med den nye specialklassestruktur på Centret er der startet mange nye børn på forskellige klassetrin og en del nyt personale. Vi har nu indtaget den ombyggede tandlægeklinik hvor indskolingen holder til. Denne hedder nu ”Nordstjernen”. Mellemtrin og udskolingen holder til på den ”gamle” del af Centret, som vi nu kalder for ”Sydstjernen”. Herudover har vi en lille gruppe børn i ”Satellitten”, pedelboligen. På Østerbyskolen har vi stadig en gruppe børn i underetagen, som vi kalder for ”Raketten”. Alle er de kommet godt i gang med det nye skoleår.

   

  I SFO har vi sagt goddag til 17 nye børn på Parcelvej, hvilket har betydet at de ældste fra b-sporet er rykket på Nygade – alle børn virker til at være faldet godt til i de nye omgivelser.Sidste år havde vi i forbindelse med Skolesport et godt samarbejde med badmintonklubben og atletikforeningen.I år starter vi et samarbejde op med basketball klubben, som igangsætter projekt SFO-basket for de ældste børn i SFO

   

  På 7. årgang er to nydannede klasser med elever fra Østerby, Andst og Gesten klar til at tage fat på det nye skoleår med en lejrskole i København. Vi har flyttet lejrskolen fra 6. klasse til de nydannede 7. klasser. Så de kan få en rigtig god start på deres 3. årige udskolingsforløb.

   

  Vi får også løbende nye elever i ‘mosaikklasserne’ - eleverne viser stort gå- på -mod, glæde og taknemmelighed ved at lære dansk sprog og kultur. Efter ét år udsluses de til almindelige klasser på deres distriktsskole i kommunen.

   

  Vi har fået et stærkt team i udskolingen der arbejder på at udfordre hver eneste elev fagligt og trivselsmæssigt, så de bliver så dygtige de kan.

  Nogle af de tilbud eleverne vil blive mødt med ud over den daglige undervisning er blandt andet Nørde-projekter for de elever, der er særligt interesserede i de naturfaglige fag, mønsterbrydning for elever, der ønsker at få mere fokus på deres uddannelse, Life skills, vores EU projekt, skak og meget andet.

   

  I indskolingen har vi sammen med musikskolen investeret i at gøre musik på Østerbyskolen til et stærkt aktiv, som skal udvikle sig gennem årene. Der vil  sammen med musikskolen også blive oprettet et kor på 4. årgang.

   

  ‘Sommerskolen’ med overnatning  gav et superløft for en gruppe mellemtrinselever. Alle elever rykkede sig fagligt og fik nogle fantastiske succesoplevelser.

   

  Skolebestyrelsen er i gang med at udarbejde principper for skolens virksomhed, blandt andet principper for samarbejdet med Andst skole, som vi modtager elever fra i 7.klasse.

   

  Forældreintra er vi i gang med at sammenkøre med vort nye administrationsprogram. Det sker desværre ikke uden vanskeligheder. Vi håber på forståelse og tålmodighed.

   

  46 % svarede på Brugertilfredshedsundersøgelsen på Østerbyskolen. Det er den højeste svarprocent for skoler af tilsvarende størrelse i kommunen. Vi vil i den kommende tid orientere om resultatet. Den næste undersøgelse kommer sandsynligvis i september 2016.

   

  Skolerne i Vejen Kommune lykkes med at løfte eleverne fagligt

  Tænketanken Cepos har i en ny undersøgelse set på, hvor gode landets forskellige skoler er til at løfte eleverne fagligt. Vejen Kommunes folkeskoler ligger godt i denne opgørelse.

  Læs mere her

   

  Personalet havde inden skolestart en formiddag dag med Rune Strøm, der blandt andet arbejder med kommunikation, konflikthåndtering og arbejdsmiljø.

   

  Billedet herunder begyndte Rune Strøm sit foredrag med. ‘Hver dag har du et valg’

   

 • 01-09-2015
  16:00-17:00
  Firmasporten ·
  1
 • 01-09-2015
  16:00-17:30
  Forældremøde mellemtrin 6. a og 5. a · 5A · 6A · 6B
  1